H.V. Helius

Hellevoetsluis

 
Beste basisscholen
In 2018 organiseren wij ons jaarlijks handbaltoernooi voor de basisscholen. Zoals u van ons gewend bent, willen we er weer een sportief en vooral gezellig toernooi van maken!
Dit jaar zal het toernooi er anders uitzien dan de afgelopen jaren. Alleen de groepen 7 en 8 mogen deelnemen, de reden hiervoor is dat deze winnaars naar de regionale finales mogen.
Er mag maximaal 1 meidenteam en 1 jongensteam worden ingeschreven per schoollocatie. LET OP dit is voor groep 7 en 8 samen.

Dit jaar wordt het toernooi gehouden op de volgende dag:
WOENSDAGMIDDAG 16 mei voor de groepen 7 en 8
(13.00 uur tot +/- 20.00 uur afhankelijk aantal aanmeldingen)

 
 

Vanaf heden zijn wij "cashless".

U kunt alleen nog betalen m.b.v. uw pinpas of clubkaart.

Clubkaarten zijn gratis aan te vragen middels het aanvraagformulier.

 
Filter
 • Het School Handbal Toernooi (SHT) zal in seizoen 2017-2018 niet in september worden gehouden maar in het voorjaar van 2018.

  De opzet van het SHT wordt dan ook gewijzigd. Belangrijkste reden voor deze verschuiving zijn de te grillige weersomstandigheden in september. In drie jaar tijd heeft het SHT 2 keer niet door kunnen gaan. De eerste keer vanwege hevige noodweer met onweer, hagel en zware regenval. De tweede keer, twee jaar later, vanwege tropische temperaturen. Om dit in de toekomst voor te zijn, verschuift dus het SHT naar het voorjaar.

  De uitnodiging om in te schrijven zal medio oktober verstuurd worden naar alle scholen. Dan zal ook de precieze datum bekend zijn. Voor nu wensen wij iedereen een fijne en sportieve vakantie.

 • Tijdens de seizoenafsluiting van 12 juni jongstleden heeft het bestuur het Jubileum Magazine ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan gepresenteerd.
  Alle aanwezige leden hebben toen een exemplaar daarvan uitgereikt gekregen.
  Inmiddels hebben de ereleden en leden van verdienste, alsmede een deel van de oud-leden dit “collectors item” ontvangen. Ook de sponsoren zijn voorzien.

  Voor diegene die bij de uitreiking van het blad niet aanwezig waren bestaat natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om het in bezit te krijgen
  Een ieder die nog een exemplaar van dit fraaie blad zou willen ontvangen kan dit melden op het mailadres .
  Er zijn nog voldoende exemplaren beschikbaar.

 • Op 11 januari 2011 werd ter versterking van de financiële positie van onze vereniging een obligatielening geplaatst. In het kader daarvan werden 13 obligaties uitgegeven, elk met een nominale waarde van €. 250,00.

  In het ter gelegenheid van deze plaatsing opgestelde reglement werd het aflossen van de lening geregeld.
  Medio maart 2016 werd een 4-tal obligaties (met de nummers 1, 5, 9 en 11) aan de houders daarvan terugbetaald.
  Op de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering (16 juni 2016) werd een 2-tal obligaties uitgeloot (met de nummers 2 en 8).
  Verdere uitloting zal plaatsvinden op de eerstkomende Algemene Leden Vergadering aan het einde van het seizoen 2016/2017.
  Het Bestuur.