H.V. Helius

Hellevoetsluis

 

Bij deze volgen wij het advies van de NHV.
https://www.handbal.nl/blog/2020/03/12/alle-handbalwedstrijden-tot-en-met-31-maart-afgelast-door-coronavirus/

Tot en met 31 maart zijn er geen wedstrijden, trainingen of andere bijeenkomsten.


Allen,

Zojuist is er door de regering in samenspraak met de RIVM een persconferentie gegeven met betrekking tot het Coronavirus.
Hierbij hebben zij vernieuwde maatregelen genomen/voorgesteld.

 

Ondanks dat de maatregelen voor bijeenkomsten, waaronder ook onze ALV van vanavond valt, zich beperkt tot groepen van meer dan 100 personen willen wij onze bijeenkomst van vanavond NIET DOOR LATEN GAAN.
Wij verwachten geen opkomst boven dit aantal (ter info: de opkomst bij de vorige ALV was 80 personen), maar willen onze leden geen onnodig risico laten lopen.

 

De beslissingen die we vanavond wilden nemen kunnen nog wel enige tijd worden uitgesteld, dus dat maakt het evenmin noodzakelijk om het verplicht door te laten gaan.

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over bovenstaande dan dit naar het email adres  

 

Hopende hiermee een juiste beslissing te hebben genomen.

 

Met sportieve groet,

Het bestuur van H.V. Helius


 Het uitdelen van de flyers voor vriendjes/vriendinnetjes training is van de week gebeurd, MAAR MOET GESTOPT WORDEN gezien alle afgelastingen ivm het corona-virus. Als er toch al flyers zijn uitgedeeld evt mededelen dat deze data vervallen. Wij zullen dit bericht ook op de website plaatsen en een bericht ophangen in de kantine/sporthal. Of en op welke nieuwe data de vriendjes/vriendinnetjes training gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep ledenwerving

 

Wat houdt een velddienst in?
Voor de jeugd wordt er van de ouders verwacht dat zij deze taak op zich nemen.
Het lijkt heel wat, maar in de praktijk is het zeer eenvoudig en beslist niet veel werk. Vele handen maken licht werk!

Werkzaamheden vóór de eerste wedstrijd:
Buitenberging openen (sleutels aan zwarte keycord achter de bar)
Veld controleren op glas en zo nodig vegen
Doelen vanuit berging op het veld zetten(met behulp van de rolplanken), wisselbanken, scorebord en stoelen voor publiek neerzetten.
Sleutel/Tangetje voor doelputjes terughangen in de berging!!!
Bij F wedstrijden de F doeltjes klaarzetten.
Bij de E wedstrijden de plank klaarleggen, erop hangen en eraf halen.

Werkzaamheden tijdens iedere wedstrijd:
In de rust de siroop halen i.s.m de barmensen en de houders weer terugbrengen

Werkzaamheden na de laatste wedstrijd:
Na afloop zorgen dat alles wordt opgeruimd
Buitenberging afsluiten (sleutels aan zwarte keycord achter de bar)