H.V. Helius

Hellevoetsluis

 

Bij deze volgen wij het advies van de NHV.
https://www.handbal.nl/blog/2020/03/12/alle-handbalwedstrijden-tot-en-met-31-maart-afgelast-door-coronavirus/

Tot en met 31 maart zijn er geen wedstrijden, trainingen of andere bijeenkomsten.


Allen,

Zojuist is er door de regering in samenspraak met de RIVM een persconferentie gegeven met betrekking tot het Coronavirus.
Hierbij hebben zij vernieuwde maatregelen genomen/voorgesteld.

 

Ondanks dat de maatregelen voor bijeenkomsten, waaronder ook onze ALV van vanavond valt, zich beperkt tot groepen van meer dan 100 personen willen wij onze bijeenkomst van vanavond NIET DOOR LATEN GAAN.
Wij verwachten geen opkomst boven dit aantal (ter info: de opkomst bij de vorige ALV was 80 personen), maar willen onze leden geen onnodig risico laten lopen.

 

De beslissingen die we vanavond wilden nemen kunnen nog wel enige tijd worden uitgesteld, dus dat maakt het evenmin noodzakelijk om het verplicht door te laten gaan.

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over bovenstaande dan dit naar het email adres  

 

Hopende hiermee een juiste beslissing te hebben genomen.

 

Met sportieve groet,

Het bestuur van H.V. Helius


 Het uitdelen van de flyers voor vriendjes/vriendinnetjes training is van de week gebeurd, MAAR MOET GESTOPT WORDEN gezien alle afgelastingen ivm het corona-virus. Als er toch al flyers zijn uitgedeeld evt mededelen dat deze data vervallen. Wij zullen dit bericht ook op de website plaatsen en een bericht ophangen in de kantine/sporthal. Of en op welke nieuwe data de vriendjes/vriendinnetjes training gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep ledenwerving

 

vertrouwenspunt

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF, in samenspraak met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels en waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en/of normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of -adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?

Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900–2025590 (gratis)! Sinds kort is de bereikbaarheid uitgebreid met WhatsApp. Op nummer 06-53646928 kan (uitsluitend) een tekstbericht worden achtergelaten. Het telefoonnummer wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Binnen de openingstijden wordt via WhatsApp z.s.m. contact opgenomen om aan te geven hoe en wanneer contact mogelijk is.

Uitleg Vertrouwenspunt Sport