H.V. Helius

Hellevoetsluis

Komende wedstrijd Heren 1

 
 
-
 

vertrouwenspunt

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF, in samenspraak met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels en waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en/of normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of -adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?

Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900–2025590 (gratis)! Sinds kort is de bereikbaarheid uitgebreid met WhatsApp. Op nummer 06-53646928 kan (uitsluitend) een tekstbericht worden achtergelaten. Het telefoonnummer wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Binnen de openingstijden wordt via WhatsApp z.s.m. contact opgenomen om aan te geven hoe en wanneer contact mogelijk is.

Uitleg Vertrouwenspunt Sport

 

AANKONDIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

De laatste ALV hebben wij gehouden in september. Het is gebleken, dat het daardoor lastig was om een actuele stand van zaken vast te stellen.

Het bestuur heeft daarom besloten om met ingang van dit jaar de ALV ter afsluiting van elk verenigingsjaar de vergadering vrij kort na afloop van dat jaar te beleggen.

De ALV ter afsluiting van het jaar 2018/2019 is dientengevolge vastgesteld op donderdag 13 juni 2019.

Traditioneel vindt de vergadering plaats in onze kantine de BREAKOUT.

Inloop:                vanaf 19.00 uur

Aanvang:            19.30 uur.

De van toepassing zijnde stukken zullen tijdig verstuurd worden.

Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

HET BESTUUR.